Tính năng của biến tần thực sự đem đến nhiều loại tiện dụng cho thêm vào

Tính năng của Biến tần thực sự đem lại rộng rãi thuận tiện cho chế tạo. mang nhu cầu ấy LS Starvert iG5A đã tạo nên để mang giá cả cực nhọc và các chức năng được tăng. Giao diện dễ dùng, biến tần tăng diện tích lên 7.5kW. sở hữu khả năng tạo momen to lớn và mang kích cỡ nhỏ gọn, iG5A chế tạo những điều kiện dùng phải chăng nhất.

 

Sau đây để cài đặt cơ bản biến tần LS chúng ta nên nắm các lệnh sau:

ACC: Thời gian tăng tốc (thời gian khởi động để đạt vận tốc yêu cầu)

dEC: Thời gian giảm tốc (thời gian giới hạn để đạt tốc độ về 0)

drv: Chế độ để điều khiển.

+ tậu 0 là điều khiển bằng bàn phím trên trực tiếp biến tần.

+ mua một là điều khiển bằng biến trờ số 1.

+ sắm 2 là điều khiển bằng biến trờ số 2.

+ sắm 3 là điều khiển bằng truyền thông RS-485 (thông qua thứ tính)

Frq: biện pháp để cài đặt tần số

+ tậu 0 là điều khiển bằng bàn phím trên trực tiếp biến tần.

+ tậu một là điều khiển bằng bàn phím rời (thường gắn không tính mặt tủ điện).

+ tìm 2 là điều khiển bằng tín hiệu điện áp từ -10~10V.

+ chọn 3 là điều khiển bằng tín hiệu điện áp từ 0~10V.

+ tậu 4 là điều khiển bằng tín hiệu loại điện từ 0~20mA.

+ tậu 5 là điều khiển bằng V1s+1.

+ chọn 6 là điều khiển bằng V1+I.

+ mua 7 là điều khiển bằng truyền thông RS-485 (thông qua đồ vật tính)

SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY CHO BIẾN TẦN IG5