Trung tâm báo cháy ADD FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127

hỗ trợ trung tâm báo cháy ADD FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127 chính hãng nhập khẩu, đặt chuẩn UL 864 9th edition, dùng cách thức truyền kỹ thuật số DCP của Hochiki, giúp truyền tin nhanh, dùng dây chuẩn mức, không cần dây xoắn bọc giáp cho SLC loops, SLC loops rất có thể nối kết theo kiểu Class B (style 4) & Class A (style 6 hoặc 7),… chi tiết xem nội dung bên dưới:

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/thiet-bi-bao-chay-ha-noi-cung-cap-da-dang-cac-he-thong-bao-chay-chat-luong-cao/

các chức năng chuẩn mức của trung tâm báo cháy Địa chỉ cửa hàng FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127

– Mỗi loop có tới 127 đầu báo/modules, và thêm 127 analog sounder bases (đế đầu báo có sẵn còi báo động), tổng cộng 254 dòng thiết bị Địa chỉ cửa hàng.

– 4 mạch NAC – Class B (style Y), 2.5 Amp mỗi mạch.

– màn hình LCD có 8-line x 40 ký tự = 320 ký tự.

– rất có thể lập trình mức chạm màn hình cho các thiết bị and chính sách chạm màn hình tự động biến đổi giữa ngày & đêm.

– Có 2 hoặc 4 loop (tùy chọn)

 
Trung tâm báo cháy ADD FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127

– RS-485 bus để nối mạng lên đến 64 tủ (tùy chọn)

– Là thiết bị báo cháy Hochiki có 2 cổng giao tiếp RS-232 để lập trình qua PC và nối máy in.

– Công cụ Loop Explorer Windows® để thông số kỹ thuật khối hệ thống và lập trình

– cao nhất 500 zone trên một hệ thống
– 5 rờ-le Form C (1A – 30VDC) rất có thể lập trình được (Fire1, Fire2, trouble, supervisory, aux.).

==>> Tham khảo: http://pcccchcn.vn/nhung-thong-tin-ve-thiet-bi-bao-chay-gia-dinh-ban-khong-nen-bo-qua/

– Nguồn phụ 500mA @ 24 VDC

– Cỏng RS485 slave bus để lan rộng – có tới 31 bo FN-4127-IO hoặc 15 bộ hiển thị phụ FN-LCD-S and 16 bo FN-4127-IO có thể nối kết.

– tác dụng Walk Test

– chức năng kiểm chứng thông tin báo động
– Đặc tính tự dò đọc thiết bị trên loop.

– màn hình hiển thị thông tin giúp đỡ and báo động

– chức năng Fire Drill test

– được UL duyệt được cho phép nối kết mạng monitoring (Central Station) khi nối kết thêm dòng thiết bị Bosch D9068 Contact dialer.

– các dòng thiết bị tương thích: FN-4127-SLC, FN-4127-NIC, FN-4127-IO, FN-LCD-S, ALK-V, ALG-V, ATG-EA, ACA-V, YBN-NSA-4, DH98-AR, HSB-NSA-6, DH98-A, FRCME-M, FRCMA, FRCMA-I, FN-LCD-N,SOM, SOM-A, SOM-AI, R2ML, R2ML-I, R2MH, R2MH-I, SCI, DIMM, CZM, ASB, AMS

– Điện áp đầu vào 120VAC hoặc 240VAC

– tác dụng Nguyên Nhân và kết quả (Cause and Effect) rất linh hoạt, gồm: 

* tác động có điểu kiện – Vì Sao & tác dụng

* Không được cho phép một vài chức năng

* Chọn chính sách Test.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng